Eşi vefat etmiş kadınların yiyecek, yakacak, giyecek, ev eşyası ve çocuklarının eğitimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektikleri tespit edilmiş ve bu kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Eşi vefat etmiş, ihtiyaç sahibi, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan, kadınlara muhtaçlıkları devam ettiği süre içerisinde iki aylık periyotlarla düzenli nakit yardımı verilecektir.

Şartları tutan ihtiyaç sahibi kadınların 05.03.2012 tarihinden itibaren Kadınhanı Kaymakamlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu yardım programından faydalanabilmek için kadının resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması gerekmektedir.

Resmi evlilik bağı olmaksızın fiili olarak birlikte yaşayan kadınlar bu yardımdan yararlanamaz.