Kadınhanı Kaymakamlığı ve diğer kamu kurumlarındaki personellere Temel Afet Bilinci ve TAMP eğitimi verildi. Temel Afet Bilinci eğitiminde; AFAD’ın tanıtımı ve görevleri, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlike anında yapılması gerekenler, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin azaltılması, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) eğitiminde; ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve gerçek kişilerin görevleri ile hizmet gruplarının görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verilmiştir.