İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı İlçemiz Kaymakamı Osman ALTIN Başkanlığında, Belediye Başkanları, Kurum Amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerinin katılımı ile 16/12/2011 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.. Kaymakamımız Osman ALTIN toplantının amacı hakkında açılış konuşmasını yaptıktan sonra ilçede Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Hükümet kararlarının uygulanması konusunda aşağıda belirtilen hususlar görüşüldü.1 -
Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız ile özellikle ilçe, belde ve köylerimizde ki mevcut Okullarımızın her gün en az sabah ve akşam olmak üzere iki defa temizlenerek dezenfekte edilmesi,2 - Elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere, enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılması ve israfının önlenmesi amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAREKETİ" başlatılmıştır. Bu nedenle Başbakanlığımızın 2008/2 genelgesi kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması,3 - 2007/28 Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında, ilçe merkezi ve köylerde ağaçlandırma faaliyetleri sonucunda dikilen ağaçların muhafaza altına alınarak korunmasına ve yenilerinin dikilmesi, 4 - İlçemizde görev yapan devlet memurlarının kılık kıyafet mesaiye riayet ve disiplin yönünden kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlara uyulmasına ve memurların hal ve hareketlerden başta daire amirlerinin sorumlu oldukları,5 - İlçemizde güvenlik ve asayişin daha etkin sağlanabilmesi için ilçe merkezinde önemli yerlere güvenlik kamerası kurulması,6 - Kurumlarda çalışan personelin daha verimli ve yeni yasalara uyumun sağlanması amacıyla hizmet içi eğitimlere devam edilmesi,7 - Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması,8 - BİMER başvuruları, 4892 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair kanunlar çerçevesindeki taleplerin yasal sürelerde cevaplandırılması,9 - İlçemizde görülen kuduz hastalığı ile ilgili olarak; Merkez belediye başkanı tarafından uygun bir yere geçici köpek barınakları yapılması ve başıboş sokak köpeklerinin geçici olarak burada toplanması, hastalık sönene kadar bütün ilçe genelinde büyük ve küçükbaş hayvanların meraya çıkartılmaması, evcil hayvanların yaban hayvanları ile temasının engellenmesi konusunda İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünce çiftçilerin uyarılması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hastalık konusunda öğrenci ve velilerinin uyarılması tedbirlerinin alınması konularında kararlar alındı.