2017 yılında Mazot, Gübre ve Toprak Analizi desteğine başvuran çiftçilerimizin isimlerinin ve destek bilgilerinin yer aldığı hakediş icmalleri   mahalle muhtarlıkları marifetiyle  belirlenen yerlerde askıya çıkarılmaya başlanmıştır.
 
05.02.2018-09.02.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan listeler icmaller askı süresi sonunda kesinlik kazanacağından çiftçilerin mağdur olmamaları için askı icmallerindeki bilgilerini kontrol etmeleri ve herhangi bir yanlışlık tespit ettikleri takdirde askı süresi içerisinde  Kadınhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.             
 
LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ