İSTATİSTİKSEL VERİ ADI
MİKTARI
1
İlçedeki Toplam Okul/Kurum Sayısı
55
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Lise
1
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Lise
5
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Lise
1
Yaygın Eğitim Kurumu (HEM)
1
Ortaokul
14
İmam Hatip Orta Okulu
5
İlkokul
25
Öğretmenevi
1
Anaokulu
1
2
Toplam Öğrenci Sayısı
7021
3
Taşıma Merkezli Okul Sayısı (İlkokul:5 + Ortaokul:6 + Lise:6 = 17)
17
4
Taşımalı Eğitimden Faydalanan Öğrenci (İlkokul+Ortaokul:376 , Lise:952)
1328
5
Toplam Derslik Sayısı (İlkokul+Ortaokul:270 , Lise:92)
362
6
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
19
7
Anaokulu Öğrenci Sayısı
62
8
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı
529
9
İlkokul Öğrenci Sayısı
2399
10
Ortaokul Öğrenci Sayısı
1556
11
İmam Hatip Ortaokulu
1033
12
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Lise  Öğrenci Sayısı
394
13
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Lise Öğrenci Sayısı
937
14
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Lise Öğrenci Sayısı
587
15
Lojman Sayısı
31
16
Özel Öğretim Kurumu Sayısı
3
17
Özel Öğrenci Yurdu Sayısı
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Yürütülen Proje Çalışmaları:
 
a.1- Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi:
 
            2011-2012 Eğitim-öğretim yılı itibarıyla Konya okul öncesi eğitimde zorunluluk açısından pilot iller arasına alınmıştır.  2009-2010 Öğretim yılında 396 olan okul öncesi öğrenci sayısı 2010-2011 yılında 1103 öğrenciye çıkarılmış ve okul öncesi eğitimin ilçemizde yaygınlaştırılmasında önemli bir mesafe alınmıştır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında bu sayı 830 olarak gerçekleşmiştir. 2012/2013 yılında da zorunlu 12 yıllık eğitimden dolayı 60 ve 66 aylık öğrencileri 1. sınıfa kayıtları okul öncesi öğrenci sayısını düşürmüştür. 2014/2015 Eğitim Öğretim yılında 486 okul öncesi öğrencimiz bulunmaktaydı. Şu an 521 okulöncesi öğrencimiz bulunmaktadır.
 
a.2- Atıl Malzemelerin Değerlendirilmesi Projesi:
 
          ‘Atıl Malzemelerin Değerlendirilmesi’ projesi ile okullarda ihtiyaç fazlası bulunan atıl vaziyetteki malzemelerin ihtiyaç olan kurumlara aktarılması amaçlanmaktadır. Projenin koordinatörlüğünü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütmektedir.
 
a.3- Beyaz Bayrak, Mavi Bayrak, Mavi Gök Yeşil Yaprak  Projeleri:
        
            Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müşterek düzenlenen Beyaz Bayrak proje çalışmasında İlçemiz Zeki Altındağ Anadolu Lisesi, Hacı Mehmetli Nur-Pa AŞ İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu ‘Beyaz Bayrak’ ödülü almıştır. Diğer okullarımızda Beyaz Bayrak Projesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
             Mavi Bayrak Projesi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından suyun kullanımı ile ilgili projede il dışındaki ilk Mavi Bayrak Mustafa Büyükoflaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi tarafından alınmıştır.
              Mavi Gök Yeşil Yaprak Projesi ilköğretim okullarımızda çevre bilincinin kazandırılması, çevreyi güzelleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, doğal çevrenin korunması, öğrencilerimizde problem çözme, karar verme, işbirliği becerilerinin geliştirilmesi ve okullarımız arasında rekabet ortamının oluşturulması amacıyla Bakanlık Makamının 05/10/2009 tarih ve 15878 sayılı onayı ile yürürlüğe giren proje kapsamında değerlendirmeye giren okullarımız arasından Raziye Hatun İlköğretim Okulu ve İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu projede ödül almışlardır.
 
 
a.4- AB Comenius ve Leonardo Da Vinci Projeleri:
        
           İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nun «APETİTE ‘Prioritized  Healthy  Eating Tips in the Education Field’» isimli Comenius Projesi 04/10/2011 tarihinde başlamış olup, Romanya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, İtalya ve İspanya ülkelerine ziyaretler yapılmış ve proje tamamlanmıştır. 
          İlçemiz Hacımehmetli Nur-Pa AŞ. İlköğretim Okulu “Hazinelerimize Açılan Kapı” adlı AB Comenius Projesi Fransa, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve proje tamamlanmıştır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2013-2015 Dönemi  Hayatboyu Öğrenme  Grundvig Programı için “European Network of Women from Rural Areas” (Kırsal Kesimde Avrupa Kadın Ağı ) isimli projesi kabul edilmiştir ve 09/10/2013-13/10-2013 tarihleri arasında İspanya’nın  Valencia ve Rubielos de Mora şehrinde ilk toplantısı 04/06/2014 - 07/06/2014 tarihleri arasında Kuzey İrlanda’nın Belfast ve Enniskillen şehrinde ikinci toplantısı, 01/08/2014 - 05/08/2014 tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte şehrinde üçüncü toplantısı, 10/10/2014-13/10/2014 tarihleri arasında Müdürlüğümüzde dördüncü toplantısı ve 10/12/2014-14/12/2014 tarihleri arasında Almanya’nın Welver-Dinker/Soest şehrinde beşinci toplantısı ve 18/06/2015 - 24/06/2015  tarihleri arasında Polonya’nın Tenczynek Krakow şehrinde projenin son toplantısı yapılmış ve projemiz tamamlanmıştır.
        İlçemiz Ata İçil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2013-2015 Dönemi  Hayatboyu Öğrenme Programı Comenius Çok Ortaklı programı için “Familiarizing Of Languages,Cultural Knowledge and Literatures of Oral” (Dillerin ,Kültürlerin  ve Sözlü Edebiyatın Ülkeler Arasında Tanıtımı) isimli projesi kabul edilmiş ve 18-25 Kasım tarihleri arasında projenin diğer ortakları olan Almanya ve Slovenya birlikte İtalya´da yapılan Comenius  toplantısına katılmıştır.
         İlçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri LDV projesi – c# Programlama Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi ile İtalya’nın Palermo kentinde 14.04.2013 – 11.05.2013 tarihleri arasında 1 öğretmen ve 7 öğrenci ile eğitimlere katılmışlardır. Ayrıca Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri "Bilgi ve Deneyimin Avrupa’da Staj ile Artırılması” için Erasmus + Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında İspanya´ya gidecek. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 7 öğrenci "Bilgi ve Deneyimin Avrupa’da Staj ile Artırılması” için 1 ay İspanya’da staj yapacak.   Proje Konya’da kabul edilen 5 okul projesinden birisi olmuştur. Proje kapsamında okulumuzun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden 7 öğrencimiz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Ümide KEŞ refakatinde İspanya’da 28 gün staj yapmıştır. 
 
a.5- Kadınhanı Okuyor Geleceği Dokuyor Projesi:
 
          Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan EKİP42 (Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi) kapsamında ilçemizde “Kadınhanı Okuyor Geleceği Dokuyor” Projesi başlatılmış olup, projenin amacı öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle, tüm velilerimizle beraber okuyarak eğitimde kalitenin artırılmasına yardımcı olmaktır.
 
a.6- Gölgen Olsun Ceviz Fidanı Dikimi Projesi:
          İlçemizde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulu öğrencilerinde ağaç sevgisi ve çevre bilincini geliştirmek, tohumdan meyve fidanı yetiştirmek ve yetiştirilen fidanları dikmek amacıyla Müdürlüğümüz, Kadınhanı Ziraat Odası ve ilçemiz okulları işbirliğiyle «Gölgen Olsun Ceviz Fidanı Dikim Kampanyası» projesi gerçekleştirildi. Proje, ilçemizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerle yürütüldü. Öncelikle projede görevli öğretmenlere proje hakkında, tohumdan fidan yetiştirme ve dikimi ile ilgili eğitimler verildi. Daha sonra her öğrencinin bir ceviz tohumu temin etmeleri ve belirlenen bir tarihlerde okullarımızda öğretmenlerimizin rehberliğinde ceviz tohumlarının öğrenciler tarafından ekimleri yapıldı. Yetişen fidanların bakımları öğrenciler tarafından yapıldı ve yetiştirilen fidanların 2000 adedini öğrencilerimiz kendi bahçelerine dikmeleri sağlandı. Yetiştirilen fidanların 1200 adedi ise ilçemiz Ziraat Odasına ait alana Ceviz Fidanı Dikim Etkinliği ile toplu olarak dikimi yapıldı. Gerçekleştirilen projenin amacı daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Kadınhanı olduğu, öğrencilerin bu kapsamda ağaç sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesi, tohumdan fidan yetiştirme ve fidan dikimi, öğrencilere kendilerine ait bir bitki yetiştirmenin sorumluluğu verilerek sorumluluk duyguları geliştirilmesi, biyoloji ve fen bilgisi derslerindeki konuların pekiştirilmesi sağlandı. Projemiz 2013/2014 Eğitim Öğretim da devam edecek olup, ilçemizde öğrenim gören her öğrencinin bir ceviz fidanı dikmesi amacıyla Orman Genel müdürlüğünce tahsis edilen 8150 adet ceviz fidanı teslim alınmış ve okullarımızca dikilmiştir.
 
 
 
a.7- Mesleğini Tanı Projesi:
          Ortaöğretim okulu öğrencilerini motive etmek, çalışmaya yönlendirmek ve onları teşvik etmek, alanında başarılı ve kariyer sahibi meslek mensuplarını öğrencilerle buluşturmak, onlara somut başarı örneklerini sunmak ve meslek seçiminde isabetli kararlar alabilmelerini sağlamak amacıyla Müdürlüğümüzce “Mesleki Tanıtım Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje, ilçemiz ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak yürütülmüştür. Öncelikle tanıtımına ihtiyaç duyulan meslek gruplarının tespit edildi, daha sonra projede yer alan okul müdürleri ve Mesleki Tanıtım yapacak görevlilere proje hakkında bilgiler verildi. Proje takviminde belirlenen tarihlerde ve okullarda planlamaya alınan mesleklerin tanıtımı gerçekleştirildi. Projemizin sonunda; iyi bir insan, iyi bir öğrenci olmanın gereklerini örnekler eşliğinde, iyi bir geleceğin temellerinin atılması, başarılı bir eğitim ve öğretim süreci sonrasında öğrencilerin önce kendilerine sonra ailelerine sonra da tüm topluma faydalı birer birey olmalarının ve mesleklerin tanıtımını gerçekleştirmek suretiyle proje tamamlanmış olacaktır. -Onarımı il
 
b.1- Öğrencilere Sağlanan Taşıma ve Yemek Hizmetleri:
            Zorunlu Taşımalı Eğitim kapsamında bulunan ve ilköğretim okullarımıza devam eden öğrenciler için 2014/2015 Eğitim Öğretim yılında 28 araçla, 22 hat üzerinden 24 yerleşim yeri 477 ilkokul ve ortaokul öğrencisine yemek ve taşıma hizmeti verilmiştir.
            Ortaöğretim öğrencileri için ise 24 hat üzerinden, 56 araç ile 1078 öğrenciye yemek ve taşıma hizmeti verilmiştir.
            İlçemiz Şakir Ersoy Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine 1 araç ile 14 öğrenciye taşıma hizmeti verilmiştir.