İdari yapı olarak ilçeye bağlı 50 mahalle bulunmaktadır. Sultan Dağlarının hemen kuzeyinden başlayan güney-kuzey yönünde uzanan bir alana yerleşmiştir.Halkın büyük bir kesimi ziraat ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağlamaktadır. İlçe merkezi, kasaba ve köylerinde 7000 aile çiftçilik yapmakta ve en fazla buğday,arpa,yulaf,nohut,ve pancar ekimi yapılmaktadır. Son yıllarda sulu tarıma oldukça önem verilmekte ve yüksek verim yakalanmaktadır. Killi,kumlu ve alüvyonlu topraklara sahiptir.Güneyinde Sultan Dağlarının uzantısı olan Oluklu Pınar, Sumaklı,Dellal,Kocaçal,Kestel dağları yer alır. Kestel Oluklu Pınar ve Sumaklı tepeleri 2000 metre yüksekliğe ulaşır. Son nüfus sayımına göre ilçe merkez nüfusu 33.382'dir. (2015 Türkiye İstatistik Kurumu raporları)