'Anadolu Çocuklarının Gözüyle Çiçek ve Doğa'

Fotoğraf Yarışması Uygulama Esasları

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından "Anadolu Çocuklarının Gözüyle Çiçek ve Doğa" Fotoğraf Yarışması gerçekleştirilecektir. Kırsal alanda yaşayıp ailesi tarımla uğraşan 9-12 yaş grubu arasındaki çocukların katılacağı yarışmaya başvurular01 Ekim 2015tarihi mesai bitimine kadar İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim edilecektir. Fotoğraf çekmeye istekli, ilini temsil edebilme kabiliyetinde her çocuk yarışmaya renkli, dijital veen fazla 2 fotoğraf ile katılabilecektir.?

Yarışmacı Çocuklarda Aranacak Özellikler;

 • 9-12 yaş grubu aralığında olması,
 • Kırsal alanda yaşıyor olması,
 • Ailesinin bizzat tarımın içerisinde yer alması, annesinin aktif olarak tarımla uğraşıyor olması,
 • Çevre ve tarım konusunda duyarlı ve araştırmacı olması,
 • Fotoğraf çekmeye istekli olması.
 • Sosyal yapıda olması ve ilini temsil edebilme kabiliyetinde olması,

Yarışma Süresi ve Uygulama Şekli

 • Yarışma Bakanlığımız 'Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı' koordinasyonunda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmada 81 il esas alınmış olup, yarışmacılar kendi yörelerinin dâhil olduğu il içinde değerlendirilecektir.
 • Yarışmanın duyurusu geniş kapsamlı olarak afişler, yerel televizyon kanalları, yerel gazeteler ve alanında çalışan Tar-Gel personeli aracılıyla sağlanacaktır.
 • Her çocuk yarışmaya en fazla 2 fotoğraf ile katılabilecektir.
 • Ekte gönderilen yarışma başvuru formunun yarışmaya katılan tüm çocuklar için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Yarışma renkli dijital dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Her ilde birinci seçilen resmin jpeg formatında ve 25x35 cm'lik baskıya uygun olması gerekir.
 • Çekilen fotoğraflar dijital ortamda 01 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadar İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim edilecektir.
 • Her ilin birincilerine ait seçilen resimlerin dijital ortamda 15 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde teslim edilmesi sağlanacaktır.
 • İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri bünyesinde, KTV Şube Müdürü başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden seçilen resim ya da görsel sanatlar öğretmeni varsa İlde Fotoğrafçılık Derneklerinden gibi konuya hakim toplamda 4 kişilik 'Anadolu Çocuklarının Gözüyle Çiçek ve Doğa' Fotoğraf Yarışması Jüri Ekibi oluşturulacaktır.
 • Yarışma fotoğrafları aşağıda belirtilen kriterler ve Jüri tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

ü Fotoğrafları çekilen bitkilerin mümkünse çekildiği İl-İlçeye özgü tercih sebebidir.

ü Fotoğrafların net, görsel olarak nitelikli ve yüksek çözünülürlüklü olması gerekir.

ü Fotoğrafların gerçekten çocuk eliyle çekilmiş olması gerekmektedir.

 • Ödüller Eylül ayında Başkanlığımız web sitesi duyurular bölümünde yayınlanacaktır.
 • Her ilde 1. seçilen fotoğrafların sahibi çocuklarımızın ' Yeşil Bir Dünya için ……' cümlesini tamamlayacak şekilde çiçek, doğa ve tarım ile ilgili düşüncelerini içeren 10-15 cümlelik kısa metin, özgeçmişleri ve 1'er adet vesikalık fotoğraflarının 15 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde teslim edilmesi sağlanacaktır.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İl ve İlçe Müdürlüklerine duyurulması: 25 Mayıs-12 Haziran 2015
 • Son Başvuru Tarihi: 01 Ekim 2015
 • Jürinin Projeyi Değerlendirme Süreci: 05-07 Ekim 2015
 • Yarışmada dereceye girenlerin duyurulması: 9 Ekim 2015
 • Her ilin birincilerine ait seçilen resimlerin dijital ortamda 15 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde teslim edilmesi sağlanacaktır.

Fotoğrafların Kullanım Hakları

Ödül almaya ve yayınlanmaya değer bulunan fotoğraflar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım Yayınlar Dairesi Başkanlığı arşivinde kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının kendi hazırlayacakları takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, bülten, internet sitelerinde ve uygun görmesi halinde farklı çalışmalarda da kullanım haklarına sahip olacaktır. Seçilen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir. Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na önceden izin/muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır.