AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarına aktarılmasına yönelik faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5648 sayılı Kanunla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur.

Tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin, tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması Kurumun temel amacıdır.

Kurumun düzenlemiş olduğu Kırsal Kalkınma Programı (IPARD); Türkiye'nin AB' ye katılım öncesi dönemdeki önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Hibe desteklemelerinde bulunulmaktadır. Başvurulardan yararlanılması ilçemiz için büyük önem arz etmektedir. Programın başarıya ulaşması ve AB fonlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız , Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun internet adresinden ( www.tkdk.gov.tr )başvuru ve çağrı ilanlarını takip edebileceklerdir. Ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğünün 4448535 veya 0332 2339293 numaralı telefonlarını arayarak gerekli bilgilere ulaşabileceklerdir.