TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

KONYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK); IPARD Programı ile, 10 farklı başlıkta proje hazırlayan başvuru sahiplerine % 50 ile % 65 arasında değişen karşılıksız destekler vermektedir.

İkinci Proje Başvuru Döneminde, Konya'da 6 proje destek almaya hak kazanmış olup, Toplam Proje Yatırım Tutarı 15.599.533 Türk Lirasıdır. Proje sahipleri yatırımlarına başladılar.

Üçüncü Proje Başvuru Döneminde, yapılan değerlendirmeler neticesinde, Toplam Proje Yatırım Tutarı 11.890.519,92 Türk Lirası olan 4 proje Konya İl Koordinatörlüğü'nden destek almaya hak kazandı. TKDK tarafından verilecek destek tutarı ise, 6.225.502,19 Türk Lirasıdır. Yakında sözleşmeler imzalanacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti adına IPARD Programı kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15 Mayıs 2012 tarihinde Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Altıncı dönemde Toplam Destek Bütçesi 124.430.542,46 Türk Lirasıdır.

Başvurular 11 Haziran 2012 tarihi saat 09.00'dan itibaren kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 09 Temmuz 2012, saat 21.00'dir.

Program dahilinde desteklenecek yatırım alanları ile ilgili tablo ile yerel ürünler ve el sanatları listesi bilgi notunun ekinde sunulmuştur.

Kurumumuzun destekleyeceği tedbirlerle ilgili ayrıntılı bilgiler, www.tkdk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Ayrıca potansiyel başvuru sahipleri, Kule Plaza 16. katta bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğüne gelerek ya da 4448535 veya (332) 2339293 nolu telefonları arayarak yardım masamızdan gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

ALTINCI BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15.05.2012 tarihinde Altıncı Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye'nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek 'Kamu Katkısı' olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Öncelik Ekseni

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

Destek Oranları

Öncelik Ekseni 1

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

30.590.253,43

%50-%65

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et)

26.451.834,06

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti)

1.575.600,00

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleme tesisleri)

8.515.397,64

%50

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplayan üretici örgütleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1 Kırmızı et kesimhaneleri)

8.692.666,82

Bütçe Kalemi-2

(Kırmızı et işleme tesisleri)

555.399,00

Bütçe Kalemi-3

(Kanatlı eti kesimhaneleri)

1.172.509,00

Bütçe Kalemi-4

(Kanatlı eti işleme tesisleri)

61.711,00

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

4.525.473,33

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

3.867.392,35

Öncelik Ekseni 3

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

6.932.640,00

%50

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

11.554.400,00

Kırsal Turizm

15.313.505,83

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

4.621.760,00

TOPLAM

124.430.542,46

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)

Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat

Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)

Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleme tesisleri)

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplayan üretici örgütleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et kesimhaneleri)

Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat

Bütçe Kalemi-2

(Kırmızı et işleme tesisleri)

Bütçe Kalemi-3

(Kanatlı eti kesimhaneleri)

Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

Bütçe Kalemi-4

(Kanatlı eti işleme tesisleri)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, Malatya, Samsun, Tokat, Kahramanmaraş, Şanlıurfa

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Erzurum

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta, Malatya, Ordu, Yozgat

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta, Van, Ordu, Yozgat

Kırsal Turizm

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta, Van, Ordu, Yozgat

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 11.06.2012 tarihi saat 09.00'dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 09.07.2012, saat 21.00'dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Altıncı Başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların toplam yatırım süresi 10 (On) ayı geçmemelidir.

Eğer yatırım birden fazla taksit içeriyor ise tüm taksitlere ait Ödeme Talebi Paketlerinin 2013 yılı içerisinde ve son taksite ait ödeme talebi paketinin ise en geç 30 Eylül 2013 tarihinde İl Koordinatörlüğüne teslim edilecek şekilde planlama yapılmalıdır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 1.4) www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

İlanen Duyurulur.

TKDK

IPARD PROGRAMI

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Alttedbiri

Bu alt tedbirin amacı;

Yerel mikro işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün yerel tarım ve gıda ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için destek sağlanmasıdır.

Aşağıda isimleri geçen gıda ürünlerinde ve el sanatlarında yapılacak yatırımlara % 50 oranında destek verilecektir.

UYGUN YÖRESEL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ

Tarhana, Beyaz Peynir, Keçimen Üzümü, Konya Şekeri, Konya Gevreği, Ereğli Kirazı, Bamya, Tulum peyniri, İvriz Peyniri, Konya Süzme Yoğurdu, Pekmez, Tahin, Erişte, Tandır Ekmeği, Köpuk Helva, Taş Helva, Seydişehir leblebisi, Lokum, Tahinli pide, Termiye, Çilek, Çumra Kavunu, Ereğli Elması, Küflü peynir, Siyah Havuç, Havuç ürünleri, Hırtlak, Akşehir Kirazı, Domates Salçası, Su Böreği, Saç Böreği, Höşmerim, Pekmezli sucuk, Asma yaprağı, Toros Balı, Kavurma, Saç arası, Turşu

UYGUN EL SANATLARI LİSTESİ

Ahsap işi, Metal işi, Cam eşya, Seramik, Çanak çömlek, Çinicilik, Dokumacılık, Hasır işi, Sepet dokuma, Müzik aletleri yapımı, Keçe yapımı, Kilimcilik, Halıcılık, Semer yapımı, Taş işleme, Dekoratif taş işi, Sedef döşeme, Kağıt sanatları (hattatlık, ebru sanatı), Saraçlık, Folklorik bebek ve giysi yapımı, Yorgancılık, Tarak yapımı, Alçı işleri/tandır yapımı, Dikişçilik, Giysi dekorasyonu, Nakış işleme, örgü, Süpürge yapımı

IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA

KONYA İLİNDE DESTEKLENEN ALTTEDBİRLER HAKKINDA BAZI BİLGİLER

ALTTEDBİR

KONUSU*

Süt üreten tarımsal işletmeler

Nüfusu 20.000'in altında olan yerleşim birimlerinde yer almalıdır

Hayvan, traktör ve arazi masrafları hariç işletme kurulumu desteklenecektir.

Et üreten tarımsal işletmeler

Nüfusu 20.000'in altında olan yerleşim birimlerinde yer almalıdır

Hayvan, traktör ve arazi masrafları hariç işletme kurulumu desteklenecektir.

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Kapasitesi günlük 10-70 ton arasında olan süt işleyen işletmeler desteklenecektir.

Üretici örgütlerin süt toplama tesisi kurmaları desteklenecektir

Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Kırmızı et ve kanatlı et kesimhanesi

Kırmızı et ve kanatlı et işleme tesisi

Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

552/1995 Sayılı KHK ile tanımlanan ve bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olan üretici birlikleri ve bu birliklerin mülkiyetinde olan tüzel kişilikler desteklenecektir.

Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Yeni kurulacak işletmeler yatırım sonunda ve mevcut işletmeler, 100 ile 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu kapasiteye sahip olmalıdır veya 300 ile 1000 ton/yıl su ürünleri, yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri dahil işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Arıcılık (50 ile 200 kovan arası), süs bitkiciliği ve tıbbi bitki yetiştiriciliği desteklenecektir.

Nüfusu 20.000'in altında olan yerleşim birimlerinde yer almalıdır

Yerel ürünler ve Mikro işletmelerin Geliştirilmesi

El sanatları ve Konya'ya ait bazı yerel gıda ürünlerin üretimi ve/veya paketlenmesine yönelik yatırımlar destelenecektir. (Yerel gıda ürünleri ve el sanatlarının listesi için: www.tkdk.gov.tr )

Nüfusu 20.000'in altında olan yerleşim birimlerinde yer almalıdır

Kırsal Turizm

Pansiyon veya mikro ölçekli (en fazla 15 yataklı) konaklama tesisleri

Yeme-içme tesisleri (lokanta, pastane, kahvaltı yerleri, yemek çadırı)

Turistik açık alan aktiviteleri

Nüfusu 20.000'in altında olan yerleşim birimlerinde yer almalıdır

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Yetiştiricilik işletmesi yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya 10-50 ton/yıl kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletme olmalıdır.

Nüfusu 20.000'in altında olan yerleşim birimlerinde yer almalıdır

*Her alttedbirde, sıfırdan işletme kurulumları ve modernizasyon yatırımları desteklenmektedir. Detaylı bilgi için www.tkdk.gov.tr adresinden veya 4448535 nolu hattan bilgi alınabilir.