Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörü Huriye Karahan Özdemir, Kadınhanı Kaymakamı Ercan ÇİÇEK'i Makamında ziyaret etti.

Özdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun çalışmaları hakkında Kadınhanı Kaymakamı Ercan ÇİÇEK'e bilgi verdi. Kadınhanı'na güzel yatırımların yapılması için girişimcilerin kurumlarıyla işbirliği yapması gerektiğini belirten Özdemir, kurum olarak girişimcilerin projelerini kabul ederek, yeni tesis kurmaları veya mevcut tesislerinin modernizasyonu için yardımcı olduklarını ifade etti.

Tarımdan hayvancılığa, süt işlemeden kırsal turizme kadar birçok sahada destekleme projeleri olduğunu anlatan Özdemir, "Bu projelerde girişimcilerimiz KDV'den de muaftır. En az yüzde 50 geri dönüşümsüz desteğimiz var. Girişimcilerin alacakları danışmanlık hizmetleri için de ayrıca destek sağlıyoruz. Kadınhanı için çok önemli olan bu destekleme projelerimizden Kadınhanlı hemşehrilerimiz daha fazla faydalanmalıdır" diye konuştu.

Ziyarette, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri ÖDÜK, Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gazi TEZEL, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iletişim uzmanı Hasan ÇOBAN ve Proje Birim Amiri Ömer BALUM da hazır bulundu.

Bilindiği üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarına aktarılmasına yönelik faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin, tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması Kurumun temel amacıdır.

Kurumun düzenlemiş olduğu Kırsal Kalkınma Programı (IPARD); Türkiye'nin AB' ye katılım öncesi dönemdeki önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Hibe desteklemelerinde bulunulmaktadır. Başvurulardan yararlanılması ilçemiz için büyük önem arz etmektedir. Programın başarıya ulaşması ve AB fonlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız , Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun internet adresinden ( www.tkdk.gov.tr ) başvuru ve çağrı ilanlarını takip edebileceklerdir.